รร.พุทธศาสตร์วิทยา

เลขที่ 613 วัดสุทธาวาส
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. 02-412-8950-1

ชมรมศิษย์เก่าฯ

โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
ตึกใหม่ชั้น5 วัดสุทธาวาส
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
เว็บไซต์ : www.buddhasart.com

Email: buddhasart.com@gmail.com

ติดต่อเรา