8-14 ก.พ. 59 โครงการบริจาค


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารในโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี พศ.2559ในระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธุ์ 2559

สามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้โลตัส พาต้า ปิ่นเกล้า
บัญชีเลขที่ 186-2-18372-3

 

 

ท่านประธานวิสัย ได้นำไปถวายแล้วค่ะ (Line) จำนวน  6,000บาท (หกพันบาทถ้วน)

เมื่อวันจันทร์ ที่08 ก.พ 2559

12:37 มหา "แซ่บไมค์"     เรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

ขอแจงรายชื่อผู้ร่วมทำบุญกิจกรรม โครงการปฏิธรรมของพระ-เณรนักศึกษาโรงเรียนพุทธศาตร์วิทยาอีกครั้ง

ท่านนิชาญ            1,000
ท่านเทิน                   300
ท่านสุรยุทธ              100
ท่านไสว                1,000
ท่าขจร ( nat )          500
วิสัย                       1,000
ทีานสุรศักดิ์              500
ท่านถาวร                 500 
ท่านผู้พัน                  500
ท่านชาญชัย.           500
คุณสินชัย                 100

รวม                          6,000 บาท
(หกพันบาทถ้วน)

12:37 มหา "แซ่บไมค์" ผมนำไปถวายแล้ว

ท่านประธานวิสัย กล่าวขอบคุณและน้อมอนุโมทนาบุญนี้


"ขอขอบคุณในน้ำใจของเพื่อน ๆ ทุกท่าน ที่สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ของทางสถาบัน  ณ ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เสาะแสวงหาจนได้รับโอกาสที่ดีจากสถาบันแห่งนี้ แต่...ถึงตอนนี้เราได้เปลี่ยนสถานะเป็น"ผู้ให้โอกาส"กับศิษย์รุ่นหลัง ตอบแทนคุณสถาบัน และส่งเสริมพระศาสนา ด้วยจิตอันเป็นกุศล จึงขออนุโมทนาบุญ  และขอให้อานิสงครั้งนี้ส่งผลให้เพื่อนๆ ทุกคนประสบแต่สิ่งดี ๆเจริญในหน้าที่การงาน ปลอดภัยไร้โรคาและสมปราถนาทุกประการเทอญ"