ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า พศว. 2560


 
 
ขอเชิญร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร
“ครบรอบ ๓๙ ปี โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 
                     ด้วยโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๓ วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการประกาศจัดตั้งและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบันครบรอบ ๓๙ ปี  คณะครูและศิษย์เก่า มีมติให้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื่องจากยังขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้น้องและ   ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดี  ต่อกันระหว่างศิษย์ทุกรุ่น

                     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลและศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาทุกรุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา เวลาทำการ ๑๔.๐๐น.- ๒๐.๐๐น. หรือบริจาค    โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกร สาขาพรานนก ชื่อบัญชีนายธงชัย สงวนเรืองและ นายอุบล หอมขจร และนายวิสัย อุดทุม เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๙๙๗๐๑-๔

                     ด้วยอานิสงค์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

ดาวน์โหลด-->กำหนดการผ้าป่า