จำหน่ายเสื้อชมรมฯ เพื่อการกุศล


จำหน่ายเสื้อชมรมเพื่อการกุศล
เสื้อชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา เพื่อการกุศล

คงเหลือ จำนวน 200 ตัว ตัวละ 350 บาท

 
 
วิธีซื้อและชำระค่าเสื้อชมรมฯ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
 
บัญชีธนาคาร : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
บัญชีเลขที่ : 0308997014
ธนาคารกสิกรไทย
 
ถ่ายสลิปใบโอนแจ้งยืนยันการโอนเงินค่าเสื้อ พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อการจัดส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์ 
 
ราคาเสื้อตัวละ           350 บาท +
ค่าจัดส่งส่ง                 30  บาทต่อตัว 
รวมทั้งสิ้น เป็นเงินต้องชำระต่อตัว 380 บาท